การทำงานในปี 2018 ที่ผ่านมาของ LPN

การทำงานในปี 2018 ที่ผ่านมาของ Labour Rights Promotion … อ่านเพิ่มเติม การทำงานในปี 2018 ที่ผ่านมาของ LPN

สถานการณ์การคุ้มครองทางสังคม และการศึกษาของเด็กข้ามชาติ ปี 2016 – 2017

ท่านสามารถดาวโหลด หนังสือ สถานการณ์การคุ้มครองทางสังคม … อ่านเพิ่มเติม สถานการณ์การคุ้มครองทางสังคม และการศึกษาของเด็กข้ามชาติ ปี 2016 – 2017